Hàng loạt giám đốc sở chịu trách nhiệm về sai phạm tại di sản Tràng An

Công trình trái phép tại di sản Tràng An.
Công trình trái phép tại di sản Tràng An.
Công trình trái phép tại di sản Tràng An.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM