Hải Yến được khán giả Cần Thơ ví von như “Họa mi hót trong mưa”

Hải Yến hát tại Cần Thơ. Ảnh: T.L
Hải Yến hát tại Cần Thơ. Ảnh: T.L
Hải Yến hát tại Cần Thơ. Ảnh: T.L