“Hải Vân quan là của nhân loại, không thuộc sở hữu của riêng ai”

Sau thời gian bị "bỏ quên", TT - Huế và Đà Nẵng đã có kế hoạch bảo vệ di tích. Ảnh: N.Đ
Sau thời gian bị "bỏ quên", TT - Huế và Đà Nẵng đã có kế hoạch bảo vệ di tích. Ảnh: N.Đ
Sau thời gian bị "bỏ quên", TT - Huế và Đà Nẵng đã có kế hoạch bảo vệ di tích. Ảnh: N.Đ
Lên top