Hài Tết 2020: Chất lượng chưa xứng với chờ đợi

“Giấc mộng quan trường” là sự trở lại của thể loại hài dân gian. Ảnh: T.L
“Giấc mộng quan trường” là sự trở lại của thể loại hài dân gian. Ảnh: T.L
“Giấc mộng quan trường” là sự trở lại của thể loại hài dân gian. Ảnh: T.L
Lên top