Hải Phòng: Độc đáo lễ hội cầu ngư – rước cá sủ vàng

Lễ hội rước cá sủ vàng diễn ra tại làng Ngọc Tỉnh - xã Tân Trào, Kiến Thụy, Hải Phòng sáng mùng 10 tháng Giêng. Ảnh: HH
Lễ hội rước cá sủ vàng diễn ra tại làng Ngọc Tỉnh - xã Tân Trào, Kiến Thụy, Hải Phòng sáng mùng 10 tháng Giêng. Ảnh: HH
Lễ hội rước cá sủ vàng diễn ra tại làng Ngọc Tỉnh - xã Tân Trào, Kiến Thụy, Hải Phòng sáng mùng 10 tháng Giêng. Ảnh: HH