Hải Phòng công nhận Tháp Tường Long là điểm du lịch

UBND TP.Hải Phòng có quyết định công nhân tháp Tường Long (Đồ Sơn) là điểm du lịch. Ảnh NH
UBND TP.Hải Phòng có quyết định công nhân tháp Tường Long (Đồ Sơn) là điểm du lịch. Ảnh NH
UBND TP.Hải Phòng có quyết định công nhân tháp Tường Long (Đồ Sơn) là điểm du lịch. Ảnh NH
Lên top