Hai phim Việt giành giải tại liên hoan phim nước ngoài

Ninh Dương Lan Ngọc nhận giải thưởng tại LHP Busan.
Ninh Dương Lan Ngọc nhận giải thưởng tại LHP Busan.