Hai huyền thoại Boney M và Chris Norman sẽ trình diễn một đêm duy nhất tại Hà Nội