Hai bức tranh phong cảnh lớn nhất Việt Nam vừa ra mắt đã bị vẽ bậy

Vừa ra mắt công chúng, 2 bức tranh đạt kỷ lục đã bị một số người vẽ bậy
Vừa ra mắt công chúng, 2 bức tranh đạt kỷ lục đã bị một số người vẽ bậy
Vừa ra mắt công chúng, 2 bức tranh đạt kỷ lục đã bị một số người vẽ bậy
Lên top