Hà Tăng, Cẩm Ly, Phi Hùng, Hà Anh Tuấn: Các sao Việt giữ hình ảnh thế nào?

Tăng Thanh Hà, Cẩm Ly, Phi Hùng, Hà Anh Tuấn là những sao Việt giữ hình ảnh sạch nhiều năm qua. Ảnh: NSCC.
Tăng Thanh Hà, Cẩm Ly, Phi Hùng, Hà Anh Tuấn là những sao Việt giữ hình ảnh sạch nhiều năm qua. Ảnh: NSCC.
Tăng Thanh Hà, Cẩm Ly, Phi Hùng, Hà Anh Tuấn là những sao Việt giữ hình ảnh sạch nhiều năm qua. Ảnh: NSCC.
Lên top