Hà Nội: Nghìn năm Thăng Long - nghìn năm rối nước

Đây là công việc đòi hỏi sức khoẻ khi các nghệ sĩ ngâm mình trong nước bất kể thời tiết nào.
Đây là công việc đòi hỏi sức khoẻ khi các nghệ sĩ ngâm mình trong nước bất kể thời tiết nào.
Đây là công việc đòi hỏi sức khoẻ khi các nghệ sĩ ngâm mình trong nước bất kể thời tiết nào.
Lên top