Hà Nội: 5.000 nghìn người tham gia biểu diễn lễ hội đường phố