Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hà Nội: 5.000 nghìn người tham gia biểu diễn lễ hội đường phố