Hà Anh, Xuân Lan gay gắt ở họp báo, Hương Giang đi trễ gần 2 giờ

Hương Giang, Hà Anh, Xuân Lan tại họp báo chương trình về quý ông. Ảnh: CMH, CTCC.
Hương Giang, Hà Anh, Xuân Lan tại họp báo chương trình về quý ông. Ảnh: CMH, CTCC.
Hương Giang, Hà Anh, Xuân Lan tại họp báo chương trình về quý ông. Ảnh: CMH, CTCC.
Lên top