Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Anh Tuấn làm đại sứ gây quỹ ủng hộ trẻ em bị tai nạn giao thông