Google Doodle vinh danh 99 năm ngày sinh họa sĩ Bùi Xuân Phái

Google Doodle hôm nay (1.9) vinh danh cố họa sĩ Bùi Xuân Phái nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Ảnh: Google.
Google Doodle hôm nay (1.9) vinh danh cố họa sĩ Bùi Xuân Phái nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Ảnh: Google.
Google Doodle hôm nay (1.9) vinh danh cố họa sĩ Bùi Xuân Phái nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Ảnh: Google.
Lên top