Gốm Chăm - Những bí ẩn cuối cùng

Bà Đàng Thị Phan bên những sản phẩm gốm Chăm làng Bàu Trúc. Ảnh: TRẦN ĐĂNG
Bà Đàng Thị Phan bên những sản phẩm gốm Chăm làng Bàu Trúc. Ảnh: TRẦN ĐĂNG
Bà Đàng Thị Phan bên những sản phẩm gốm Chăm làng Bàu Trúc. Ảnh: TRẦN ĐĂNG
Lên top