Giúp công chúng đến với nghệ thuật đương đại

Tác phẩm của nghệ sĩ Aung Myat Hatay (Myanmar), thể loại ''sắp đặt địa hình''. Ảnh: L.Q.V
Tác phẩm của nghệ sĩ Aung Myat Hatay (Myanmar), thể loại ''sắp đặt địa hình''. Ảnh: L.Q.V
Tác phẩm của nghệ sĩ Aung Myat Hatay (Myanmar), thể loại ''sắp đặt địa hình''. Ảnh: L.Q.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top