Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giữ sự uyển chuyển tà áo xưa

Nhóm Đình Làng Việt với tà áo dài nam truyền thống.
Nhóm Đình Làng Việt với tà áo dài nam truyền thống.