Giữ sự uyển chuyển tà áo xưa

Nhóm Đình Làng Việt với tà áo dài nam truyền thống.
Nhóm Đình Làng Việt với tà áo dài nam truyền thống.