Giỗ tổ Hùng Vương 2017: Tôn vinh di sản, hướng về nguồn cội

Ảnh: Báo Phú Thọ
Ảnh: Báo Phú Thọ