Giải thưởng Sách Quốc gia trao Giải A 100 triệu đồng

Buổi họp báo thông tin về Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai. Ảnh: M.H
Buổi họp báo thông tin về Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai. Ảnh: M.H
Buổi họp báo thông tin về Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai. Ảnh: M.H
Lên top