“Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage - Hành trình di sản 2015”: “Các Văn Miếu ở miền Bắc” đoạt giải nhất ảnh bộ