Giải thưởng điện ảnh quốc tế Efebo d’Oro gọi tên “Đảo của dân ngụ cư”

Đạo diễn Hồng Ánh nhận cúp giải thưởng lớn.
Đạo diễn Hồng Ánh nhận cúp giải thưởng lớn.
Đạo diễn Hồng Ánh nhận cúp giải thưởng lớn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM