Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Giải thể Viện Vinh danh chữ Quốc ngữ sau hơn 1 năm thành lập

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng (thứ 3 từ phải sang) và các thành viên Quỹ tôn vinh tiếng Việt và chữ Quốc ngữ. Ảnh: Hoàng Đức Bảo
Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng (thứ 3 từ phải sang) và các thành viên Quỹ tôn vinh tiếng Việt và chữ Quốc ngữ. Ảnh: Hoàng Đức Bảo
Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng (thứ 3 từ phải sang) và các thành viên Quỹ tôn vinh tiếng Việt và chữ Quốc ngữ. Ảnh: Hoàng Đức Bảo
Lên top