“Giải cứu” nghệ thuật truyền thống: “Khát” học viên, bị khán giả quay lưng (Kỳ 1)

Các loại hình VHNT dân gian vẫn chỉ dựa vào các thành viên “lão làng”, quen mặt làm nòng cốt. Ảnh: LĐ
Các loại hình VHNT dân gian vẫn chỉ dựa vào các thành viên “lão làng”, quen mặt làm nòng cốt. Ảnh: LĐ
Các loại hình VHNT dân gian vẫn chỉ dựa vào các thành viên “lão làng”, quen mặt làm nòng cốt. Ảnh: LĐ
Lên top