Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giá như “Mở cửa” rộng hơn!