“Gia Lai ngày trở về”: Bữa tiệc âm nhạc hoành tráng