"Gái già lắm chiêu" dời lịch vì COVID-19, Trạng Tí, Lật mặt, Bố già ra sao?

Gái già lắm chiêu V dời lịch, phim Tết đang còn lại Trạng Tí, Lật mặt, Bố già. Ảnh: ĐPCC.
Gái già lắm chiêu V dời lịch, phim Tết đang còn lại Trạng Tí, Lật mặt, Bố già. Ảnh: ĐPCC.
Gái già lắm chiêu V dời lịch, phim Tết đang còn lại Trạng Tí, Lật mặt, Bố già. Ảnh: ĐPCC.
Lên top