Gác kèo ong, nuôi ba khía là di sản văn hóa phi vật thể

Lấy mật một công đoạn của gác kèo ong ở U Minh Hạ. Ảnh: Huỳnh Lâm
Lấy mật một công đoạn của gác kèo ong ở U Minh Hạ. Ảnh: Huỳnh Lâm
Lấy mật một công đoạn của gác kèo ong ở U Minh Hạ. Ảnh: Huỳnh Lâm
Lên top