FPT tiếp tục bị tố vi phạm bản quyền của POPS

FPT ghi đè logo của mình lên chương trình của POPS.
FPT ghi đè logo của mình lên chương trình của POPS.
FPT ghi đè logo của mình lên chương trình của POPS.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top