First News được chọn ký hợp đồng bản quyền xuất bản sách của Tổng thống Pháp Macron

TT Pháp ký tặng sách cho ông Nguyễn Văn Phước. Ảnh:T.L
TT Pháp ký tặng sách cho ông Nguyễn Văn Phước. Ảnh:T.L
TT Pháp ký tặng sách cho ông Nguyễn Văn Phước. Ảnh:T.L