Festival Huế 2019: Hơn 25.000 khách du lịch đến Huế mỗi ngày

Kỳ Festival Nghề truyền thống Huế 2019 khép lại với những con số ấn tượng về lượng khách du lịch đến Huế.
Kỳ Festival Nghề truyền thống Huế 2019 khép lại với những con số ấn tượng về lượng khách du lịch đến Huế.
Kỳ Festival Nghề truyền thống Huế 2019 khép lại với những con số ấn tượng về lượng khách du lịch đến Huế.
Lên top