Festival Huế 2018: Về miền di sản

“Huế - Tỏa sáng miền di sản” sẽ là điểm nhấn cho những giá trị di sản, văn hóa nghệ thuật của kỳ Festival lần này.
“Huế - Tỏa sáng miền di sản” sẽ là điểm nhấn cho những giá trị di sản, văn hóa nghệ thuật của kỳ Festival lần này.
“Huế - Tỏa sáng miền di sản” sẽ là điểm nhấn cho những giá trị di sản, văn hóa nghệ thuật của kỳ Festival lần này.