Festival Huế 2018: Những dấu ấn và những hạt sạn

Bên cạnh những điều đã làm được thì Festival Huế vẫn còn những hạt sạn khiến đến kỳ thứ 18, Festival vẫn chưa chuyên nghiệp. Ảnh: NĐT
Bên cạnh những điều đã làm được thì Festival Huế vẫn còn những hạt sạn khiến đến kỳ thứ 18, Festival vẫn chưa chuyên nghiệp. Ảnh: NĐT
Bên cạnh những điều đã làm được thì Festival Huế vẫn còn những hạt sạn khiến đến kỳ thứ 18, Festival vẫn chưa chuyên nghiệp. Ảnh: NĐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top