“Festival 4 mùa” vẫn còn nằm trên giấy

Một tiết mục lễ hội đường phố của các nghệ sĩ đến từ Bỉ - tham gia Festival Huế 2010. Ảnh: H.V.M
Một tiết mục lễ hội đường phố của các nghệ sĩ đến từ Bỉ - tham gia Festival Huế 2010. Ảnh: H.V.M
Một tiết mục lễ hội đường phố của các nghệ sĩ đến từ Bỉ - tham gia Festival Huế 2010. Ảnh: H.V.M
Lên top