Fan háo hức chờ ngày được xem phim “Mật vụ Snowden”