Eric Emmanuel Schmitt - nhà văn sáng tác trong giấc ngủ