Dừng tổ chức LH nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày-Nùng-Thái

Tạm dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc. Ảnh: LĐ
Tạm dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc. Ảnh: LĐ
Tạm dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc. Ảnh: LĐ
Lên top