Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Đừng để mộc bản Phật giáo “kêu cứu”

Hơn 800 tấm mộc bản được nhóm nghiên cứu đưa về Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại Huế. Ảnh: PĐ
Hơn 800 tấm mộc bản được nhóm nghiên cứu đưa về Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Ảnh: PĐ
Hơn 800 tấm mộc bản được nhóm nghiên cứu đưa về Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Ảnh: PĐ
Lên top