Đừng để mộc bản Phật giáo “kêu cứu”

Hơn 800 tấm mộc bản được nhóm nghiên cứu đưa về Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại Huế. Ảnh: PĐ
Hơn 800 tấm mộc bản được nhóm nghiên cứu đưa về Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Ảnh: PĐ
Hơn 800 tấm mộc bản được nhóm nghiên cứu đưa về Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Ảnh: PĐ
Lên top