Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đừng biến “con đường âm nhạc” thành nỗi sợ