Đưa Nhà hát Lớn trở thành điểm đến hấp dẫn: Hy vọng nhiều, nhưng liệu có khả thi?

Kiến trúc thời Pháp thuộc lâu đời của Nhà hát Lớn Hà Nội thu hút khách tham quan. Ảnh: P.V
Kiến trúc thời Pháp thuộc lâu đời của Nhà hát Lớn Hà Nội thu hút khách tham quan. Ảnh: P.V