Đưa hồ sơ Ba Bể - Na Hang vào Danh mục hồ sơ di sản thế giới

Hồ Ba Bể.  Ảnh: Lao Động
Hồ Ba Bể. Ảnh: Lao Động
Hồ Ba Bể. Ảnh: Lao Động
Lên top