Đưa ca Huế vào trường học: Thế hệ trẻ cần trân trọng di sản

Việc xây dựng hồ sơ di sản ca Huế đệ trình UNESCO là tin vui đối với các nghệ nhân, nghệ sĩ ca Huế. Ảnh: MH
Việc xây dựng hồ sơ di sản ca Huế đệ trình UNESCO là tin vui đối với các nghệ nhân, nghệ sĩ ca Huế. Ảnh: MH
Việc xây dựng hồ sơ di sản ca Huế đệ trình UNESCO là tin vui đối với các nghệ nhân, nghệ sĩ ca Huế. Ảnh: MH
Lên top