Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Du lịch Việt - "Thiên thời, địa lợi", nhưng chưa có "nhân hòa"