Du lịch Việt Nam cần thông thoáng để tìm cơ hội “mở”

Miễn visa cho những thị trường trọng điểm được xem là “vũ khí” cạnh tranh nhằm thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Ảnh: HN
Miễn visa cho những thị trường trọng điểm được xem là “vũ khí” cạnh tranh nhằm thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Ảnh: HN
Miễn visa cho những thị trường trọng điểm được xem là “vũ khí” cạnh tranh nhằm thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Ảnh: HN
Lên top