Du lịch địa phương cẩn trọng từng bước phục hồi trở lại

Một số địa phương chuẩn bị các công tác phục hồi du lịch khi dịch bệnh đã được kiểm soát. Ảnh: LĐ
Một số địa phương chuẩn bị các công tác phục hồi du lịch khi dịch bệnh đã được kiểm soát. Ảnh: LĐ
Một số địa phương chuẩn bị các công tác phục hồi du lịch khi dịch bệnh đã được kiểm soát. Ảnh: LĐ
Lên top