Dữ dội, khốc liệt, xúc động với “Đảo địa ngục”

Cảnh trong phim “Đảo địa ngục”. Ảnh CGV cung cấp
Cảnh trong phim “Đảo địa ngục”. Ảnh CGV cung cấp