Đông Nhi "chế" lời "Thật bất ngờ" giúp các thí sinh nhí bùng nổ