Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dòng người tấp nập dự lễ khai ấn đền Trần