Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đóng máy phim “Tháng năm rực rỡ”

Một cảnh trong phim. Ảnh do đoàn phim cung cấp.
Một cảnh trong phim. Ảnh do đoàn phim cung cấp.