Đời thăng trầm của nữ hoàng ảnh lịch Việt Trinh, Thu Hà, Hiền Mai, Diễm My

Các "nữ hoàng ảnh lịch" một thời. Ảnh: NSCC.
Các "nữ hoàng ảnh lịch" một thời. Ảnh: NSCC.
Các "nữ hoàng ảnh lịch" một thời. Ảnh: NSCC.
Lên top